Package Dreambay Cruise

Full Day Trip
 • Labuan Bajo
 • Komodo
 • Pink Beach
 • Manta Point
 • Labuan Bajo

1X Lunch, 2X Snack
2 Days / 1 Night
 • Day 1 :
 • - Labuan Bajo
 • - Kelor
 • - Manjarite
 • - Rinca
 • - Kalong
 • Day 2 :
 • - Kalong
 • - Komodo
 • - Pink Beach
 • - Manta Point
 • - Labuan Bajo

1X Breakfast, 2X Lunch, 1X Dinner, 2X Snack
3 Days / 2 Night
 • Day 1 :
 • - Labuan Bajo
 • - Kelor
 • - Manjarite
 • - Rinca
 • - Kalong
 • Day 2 :
 • - Kalong
 • - Pink Beach
 • - Komodo
 • Day 3 :
 • - Komodo
 • - Manta Point
 • - Kanawa
 • - Labuan Bajo

2X Breakfast, 3X Lunch, 2X Dinner, 2X Snack
4 Days / 3 Night
 • Day 1 :
 • - Labuan Bajo
 • - Kelor
 • - Manjarite
 • - Rinca
 • - Kalong
 • Day 2 :
 • - Padar
 • - Pink Beach
 • - Komodo
 • Day 3 :
 • - Manta Point
 • - Taka Makasar
 • - Giliwala
 • Day 4 :
 • - Sebayur
 • - Kanawa
 • - Bidadari
 • - Labuan Bajo

3X Breakfast, 4X Lunch, 3X Dinner, 3X Snack